DOELSTELLING
Deze site is een initiatief van Alphons Nieuwenhuis en geeft een overzicht van de historie van hal.

Dit is geen platform voor meningen maar primair gericht op historische informatie.
Heb je opmerkingen, aanvullingen, anekdotes, sappige verhalen en/of goeie ideeën? Hou je niet in en mail me: .

Of laat een bericht achter in het gastenboek


 
 RESOURCES
De volgende personen en instellingen wil ik bedanken voor hun bijdragen:
Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Ons Amsterdam, Gemeente Archief, AT5, Rob Alberts, Peter-Paul de Baar, Peter Boeken, Peter Boeken jr., Roy Bontenbal, Peter de Brock, Cees van Dijk, Peter van Dulmen, Menno Fluks, Frank Gijzen, Jaap de Groot, Lars Hendriks, Dick van der Horst, Ron Koster, Arnold Kroes, Inge Lavalette, Bonnie Nieuwenhuis, Wim Pronk, Willeke Sietsema, André van Stigt, architectenburo J. Van Stigt B.V., Gerke Terpstra, De Toekomstgroep, Eric Vervoort, William de Wever, Rein van Wezel en alle medewerkers in de bouw t.a.v. de renovatie 2004 -2005.
 
 
 LINKS
alphons.net
Amsterdam360.com
Amsterdam Stadsdeel Zuid
Ons Amsterdam
Stadsarchief Amsterdam
De Toekomstgroep
AT5
Basketball Club Apollo
www.buitenruimte.nl
world championships wheelchair basketball 2006
 

Voorwaarden:

Algemeen

Toegang tot en gebruik van www.apollohal.nl (hierna 'de Website') is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan alphons.net niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Alphons.net is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
www.apollohal.nl is eigendom van alphons.net. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan alphons.net of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alphons.net mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.
De foto's en ander grafische weergaves zijn beschermd met © copyright.

Koppeling naar websites van derden
Alphons.net draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. alphons.net aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alphons.net is reproductie van de Website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan alphons.net verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door alphons.net aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Alphons.net behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.


www.apollohal.nl   © www.alphons.net