DE HAL -> RENOVATIE -> juni 2004  |   ->
     


HISTORIE IN VOGELVLUCHT

1934 Oprichting, architect Albert Boeken
Bestemming: tennis- en tentoonstellingsruimte

1940

Bestemmingswijziging: overdekte kunstijsbaan

1954 - opsplitsing in twee gebouwdelen -
Bestemmingswijziging: multifunctionele ruimte / bioscoop

1967
Bestemmingswijziging: sporthal / bioscoop1984

Bestemmingswijziging: sporthal / leegstand Du Midi-deel


Voorgeschiedenis tot start project RENOVATIE APOLLOHAL

Na de fusie van de stadsdelen Amsterdam Zuid en de Pijp (Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid) in 1998 is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van ÚÚn nieuwe hoofdvestiging in de Apollohal.

In oktober 2002 heeft het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Oud Zuid besloten het voorstel de Apollohal tot stadsdeelkantoor te verbouwen, in te trekken.

Eind 2003 is een onderzoek afgerond naar oprichting van een frontoffice van het Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid in het Du Midi - deel van de Apollohal. Dit bleek geen haalbare optie.

December 2003: oriŰntatie naar invulling Du Midi met twee gymzalen.

2004 project renovatie Apollohal:Het Du Midi-deel wordt verbouwd tot twee gymzalen met bijbehorende facilitaire ruimten (m.n. bedoeld voor het Voortgezet Onderwijs) en wordt weer bij de hal getrokken.
Verder wordt de hal gerenoveerd. Het geheel krijgt weer een open karakter. De nok van het dak wordt weer van glas voorzien en de gevels rondom met doorzichtig glas zoals het bij de oprichting ook het geval was.
Daarnaast zullen diverse technische voorzieningen worden aangepast. Zo komt er o.a. een nieuw luchtcirculatiesysteem en zal de hoofdingang aan de zijkant gesitueerd worden.
De legendarische basketbalvloer in de Apollohal zal gehandhaafd blijven.

Planning:
Gefaseerde uitvoering
Aanvang: juli 2004
Afronding: april 2006

De voordelen van een gefaseerde uitvoering:

 • Snel kunnen aanvangen
 • Gebruikers hoeven niet uit te wijken
 • Spreiden van investering
 • Afronding van de renovatie vˇˇr het WK rolstoelbasketbal in     juni 2006
   
  25 juni 2004 De oude Du Midi bioscoop staat al 30 jaar leeg
   
  25 juni 2004
   
  25 juni 2004
   
  25 juni 2004
   
  25 juni 2004 Het regende binnen net zo hard als buiten
   
 •   Informatiebijeenkomst Apollohal

  Op maandag 7 juni 2004 organiseert stadsdeel Amsterdam Oud Zuid een informatieavond voor omwonenden en gebruikers van de Apollohal. Centraal staat de invulling van de voormalige bioscoop Du Midi. Tijd: 19.30 uur. Plaats: Apollohal, Stadionweg 1-5 te Amsterdam.

  Onlangs is besloten dat de Apollohal behouden blijft als sporthal. Dit betekent dat de Apollohal zal worden gerenoveerd. Naar verwachting zal in juli dit jaar gestart worden met de renovatie van het hoge dak, een onderdeel van de totale renovatie.

  Daarnaast is het stadsdeel in gesprek met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam over invulling van de voormalige bioscoop Du Midi. DMO is bijzonder ge´nteresseerd om in Du Midi twee gymnastiekzalen met bijbehorende facilitaire ruimten voor het Voortgezet Onderwijs op te richten. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de plannen en dit heeft geleid tot een voorlopig ontwerp. Tijdens de informatiebijeenkomst geeft het stadsdeel een toelichting op het voorlopig ontwerp en is er de gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Eveneens wordt een klankbordgroep opgericht, bestaande uit (afgevaardigden van) omwonenden en gebruikers van de Apollohal, om mee te praten over de verdere uitwerking van de plannen.


  7 juni 2004


  7 juni 2004


  7 juni 2004

  Relevante informatie van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid:

  November 2004
  Aankondiging op de website van stadsdeel Amsetrdam Oud Zuid

  Juli 2004

  Verslag van de informatieavond van 7 juni 2004

  1 juni 2004
  Stadsdeelkrant

  28 januari 2004
  Renovatie Apollohal: Uitgangspunten en stand van zaken

  28 januari 2004
  Notitie klankbordgroep

  26 september 2003
  bijlage-1

  8 december 2003
  bijlage-2

  18 februari 2003
  Startnotitie renovatie Apollohal
  Besluit Dagelijks Bestuur instemming met startnotite

   
  25 juni 2004
   
  25 juni 2004
   
  25 juni 2004
   
  25 juni 2004
   
  25 juni 2004 Hier zat je eerste rang


  www.apollohal.nl