Info

alphons.net produceert vrij werk en levert ook in opdracht. In de portfolio vind je o.a. concert, nieuws, portret, redactioneel, Amsterdam fotografie.

Wij helpen u graag aan productfoto’s, profielfoto’s en zakelijke portretten (zowel op locatie als in de eigen studio in Amsterdam). Of het nu gaat om vrijstaande beelden of in een productie proces, alles is mogelijk en kan pakkend in beeld gebracht worden.

Speciaal is Amsterdam in 360 graden [-> http://www.amsterdam360.com/

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden en het daarbijbehorende tarief.

Publicatie

Voorafgaande aan de publicatie dient toestemming gevraagd te worden. Bij publicatie van de foto(‘s) dient de naam van de fotograaf en de website te worden vermeld: Alphons Nieuwenhuis, www.alphons.net.

Richtprijzen voor aankoop gebruiksrecht fotografie en videografie alphons.net

Het basislicentietarief voor het gebruiksrecht is 250 euro per jaar, per foto (tarief 2023) en 500 euro per jaar per video (tarief 2023). Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden toegepast. Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Algemene voorwaarden

Met de aankoop van het gebruiksrecht van foto’s gaat men akkoord met de daaraan verbonden algemene voorwaarden.
Op alle rechtsbetrekkingen van alphons.net zijn de Algemene Voorwaarden van 2022 van de DuPho van toepassing.
DuPho Algemene Voorwaarden feb 2022

Auteursrecht

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van alphons.net worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan alphonsnet@gmail.com.

In geval van onrechtmatig gebruik van foto’s waarbij het auteursrecht bij alphons.net ligt, zal een claim worden ingediend door enerzijds de fotograaf en/of de opdrachtgever. Inschakeling van een juridisch adviseur/advocaat zal niet worden geschuwd.

Privacy

alphons.net respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld, doorgeven, verkocht of aan derden ter beschikking gesteld. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Inschrijving handelsregister

alphons.net is ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K te Amsterdam, onder nr: 34213370.

Alle rechten voorbehouden © All Rights Reserved